Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantien er inkludert i leieprisen og dekker det følgende:

Avbestilling/annullering

Hvis leietaker ønsker å endre eller annullere leieavtalen gjelder følgende retningslinjer:

Innen syv dager fra bestillingstidspunktet kan bestillingen endres eller annulleres, hvis det er mer enn 4 uker til planlagt ankomst.

Innen åtte uker før planlagt ankomst:
Ved annullering betales et avbestillingsgebyr på 25 % av leien.

Ved endring betales et endringsgebyr på kr 1.500 (for bestillinger foretatt før 14.7.2023 er endringsgebyret kr. 650)

Under åtte uker til planlagt ankomst:
Bestillingen kan ikke endres/avbestilles med mindre det dreier seg om en forsikringssak (se mer nedenfor).

Avbestillingsforsikring

Trygghetsgarantien inneholder avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen dekker dersom du må avbestille bestillingen eller avbryte ferien på grunn av bl.a.

  • dødsfall i den forsikredes nærmeste familie
  • akutt sykdom eller skade i den forsikredes nærmeste familie
  • skilsmisse
  • komplikasjoner forbundet med graviditet
  • uventet oppsigelse av den forsikrede
  • brann eller innbrudd i den forsikredes bolig
  • betydelig skade på sikredes egen virksomhet som følge av innbrudd, brann, bedrageri, oppsigelser utenom kontrakt mv.
  • nødvendig tilstedeværelse som vitne eller jury

Du kan lese de fullstendige forsikringsvilkårene her.

Får du behov for å benytte deg av forsikringen, kan du melde skaden online hos Gouda her.

Leieskader

Leietaker forplikter seg til å behandle det som leies forsvarlig.

Leietaker skal returnere det leide i samme stand som ved overdragelsen. Leietaker er ansvarlig ovenfor luksushuseieren for skader som påføres huset og/eller inventaret i løpet av leieperioden, og som påføres av leietakeren selv eller andre som har fått adgang til luksushuset av leietaker.

Luksushusets servicekonsulent vil utføre en kontroll etter hvert endt leieforhold og før neste leieforhold starter, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller inventar konstateres.

Trygghetsgarantien inneholder en all-risks-forsikring som dekker skader omfattet av forsikringen, på leid eiendom. Leietakers egenandel på forsikringen er p.t. kr 1500 per skade.

Hvis du som leietaker må benytte deg av forsikringen, må du kontakte servicekonsulenten eller VillaVilla.