Leiebetingelser

Disse leiebetingelser kommer til anvendelse mellom VillaVilla A/S (heretter «VillaVilla») og leietaker av en feriebolig. Det understrekes at VillaVilla agerer som formidler av ferieboligen for ferieboligens eier, og bistår således utelukkende med å stille ferieboligen til rådighet på vegne av ferieboligens eier samt administrere leieavtalen.

1. Bestilling og betaling

1.1 Bestilling og avtale

Ved bestilling av en feriebolig på Villavilla.no er bestillingen bindende først når bestillingen er bekreftet. Bestillingsbekreftelse sendes via e-post.
Avtaler med VillaVilla inngås på dansk. Hvis du som leietaker ønsker å motta et eksemplar av ordrebekreftelsen, kan du logge på leietakersiden eller sende forespørsel om dette per e-post til [email protected].

1.2 Betaling

Ved bestilling av ferieboligen kreves alltid en forhåndsbetaling på minst 25 % av leiebeløpet. Det resterende beløpet skal betales ca. 8 uker før leieperioden starter. Ved bestilling senere enn 8 uker før leieperioden starter, forfaller hele leiebeløpet til betaling så snart leietaker har mottatt bestillingsbekreftelsen.

Hvis betalingsbetingelsene ovenfor ikke overholdes, har VillaVilla rett til å si opp leieavtalen. Dersom VillaVilla sier opp avtalen, vil eventuelle betalte forhåndsinnbetalinger ikke bli refundert til leietaker.

I tillegg til betaling av selve leien krever VillaVilla betaling for bestilt rengjøring av ferieboligen samt et depositum senest ved ankomst til ferieboligen, se under pkt. 1.3 nedenfor. I tillegg til betaling for leie av ferieboligen er leietaker forpliktet til å betale for forbruk av strøm, vann og varme i leieperioden. Dersom depositumet betales kontant ved ankomst til ferieboligen, skal slikt forbruk betales ved avsluttet leieperiode og således ved leietakers avreise. Se mer om dette under pkt. 1.4 nedenfor.

På Villavilla.no kan det betales med:

 • Vipps
 • Apple Pay
 • Visa
 • MasterCard
 • Bankoverføring

Utleie av feriehus er unntatt fra mva. i Danmark. De oppgitte prisene er kun garantert i dag, og vi forbeholder oss retten til å endre dem.

1.3 Depositum

Leietaker skal betale depositum senest ved ankomst til ferieboligen. Depositumet er sikkerhet for leietakers betaling av eventuelle ytterligere betalinger, herunder leietakers forbruk, forvoldte skader på ferieboligen osv.

Depositumets størrelse fremgår av ordrebekreftelsen. Vær oppmerksom på at ved leieperioder som overstiger 13 dager, kreves det dobbelt depositum.

Depositum (samt evt. sluttrengjøring, se pkt. 2.3 nedenfor) kan betales på tre måter:
1. Kontant til husets servicekonsulent ved ankomst*.
2. På nettet innen ankomst, via leietakerpåloggingen som fremgår av bestillingsbekreftelsen. Vær oppmerksom på at det kan være en behandlingstid på opptil 3 uker før den endelige depositumsavregningen er klar.
3. Via bankoverføring. Også her kan der være en behandlingstid på opptil 3 uker før den endelige depositumsavregningen er klar.

Leietakers forbruksutgifter (utgifter til strøm, vann og varme), se pkt. 1.4, avregnes fra depositumsbeløpet innbetalt av leietaker. Hvis forbruksutgiftene overstiger depositumsbeløpet innbetalt av leietaker, vil leietaker motta et krav på det overskytende beløpet når beløpet er endelig beregnet.

* For enkelte ferieboliger er det ikke mulig å betale kontant ved ankomst. Dersom dette er tilfellet, vil det fremgå av ordrebekreftelsen at depositum (samt evt. sluttrengjøring, se pkt. 2.3 nedenfor) skal innbetales til VillaVilla før ankomst.

1.4 Forbruk

I tillegg til leien skal leietaker betale for leietakerens forbruk i leieperioden, hvilket omfatter utgifter til strøm, vann og varme. I forbindelse med sluttavregning etter endt leieperiode har VillaVilla rett til å kreve et tilleggsgebyr for administrasjon osv., utover det faktiske forbruket. Enhetsprisene inkl. administrasjonsgebyr fremgår på leietakerpåloggingen. I tilfelle prisstigninger på de enkelte forbruksutgifter har VillaVilla rett til uten ytterligere varsel å øke enhetsprisene tilsvarende.

Leietakers forbruksutgifter (utgifter til strøm, vann og varme), avregnes fra depositumsbeløpet innbetalt av leietaker. Servicekonsulenten har rett til å foreta en slik avregning, forutsatt at depositum er innbetalt til husets servicekonsulent ved ankomst. Hvis forbruksutgiftene overstiger depositumsbeløpet innbetalt av leietaker, vil leietaker motta et krav på det overskytende beløpet når beløpet er endelig beregnet.

Leietaker er ansvarlig for hele forbruket i hele leieperioden.

Med mindre det er inngått en særlig avtale med VillaVilla om senere ankomst og/eller tidligere avreise, vil målerne avleses på tidspunktet når leieavtalen trer i kraft (vanligvis kl. 15.00) og igjen når leiekontrakten utløper, og forbruket beregnes ut ifra disse måleavlesningene.

Energiforbruket i hus med boblebad og svømmebasseng varerier mye i forhold til ferieboligens størrelse, innredning, værforhold, antall mennesker og den generelle bruken. Leietaker må forvente et høyere energiforbruk i hus med boblebad og svømmebasseng i forhold til tradisjonelle ferieboliger, ettersom det kreves mye energi for å holde et svømmebasseng/boblebad varmt. Leietaker er alltid velkommen til å kontakte VillaVilla per telefon dersom leietaker ønsker et uforpliktende estimat på forbruket til en konkret feriebolig.

2. Ankomst, avreise og servicekonsulent

2.1 Ankomst og avreise

Leieavtalen starter kl. 15.00 på ankomstdagen.
Senest et døgn før leieavtalens start skal leietaker kontakte den lokale servicekonsulenten, se pkt. 2.2 nedenfor, via det telefonnummer som er oppgitt av VillaVilla, for å gjøre en avtale om overtakelse av nøkkel osv. mellom leietaker og servicekonsulent.

Når leietaker ankommer, vil om mulig en servicekonsulent ønske leietaker velkommen og gi informasjon om ferieboligen og dens fasiliteter. Ved samme anledning innkreves depositumet og eventuell betaling for rengjøring, i den grad dette ikke er innbetalt på forhånd, og leietaker og servicekonsulent skal sammen lese av forbruksmålere og skrive ned målerstandene, se også pkt. 1.4 ovenfor.

Ferieboligen skal forlates senest kl. 10.00 på avreisedagen (og senest kl. 11.00, hvis avreisedagen er en søndag), med mindre det er inngått en egen, skriftlig avtale om noe annet. Ved avreise skal forbruksmålerne leses av på nytt, og forbruksomkostninger skal beregnes og betales.

2.2 Servicekonsulent

Hver feriebolig har en lokal servicekonsulent tilknyttet. Servicekonsulenten vil, i de tilfeller det lar seg gjøre, ønske leietaker velkommen ved ankomst. Servicekonsulenten gir gjerne veiledning om de ulike fasilitetene og lokalområdet. Dersom leietaker har spørsmål under oppholdet, kan servicekonsulenten kontaktes på telefonnummeret som oppgis av VillaVilla.
Kontaktinformasjonen til servicekonsulenten fremgår fremgår på leietakerpåloggingen.

2.3 Rengjøring

Det er obligatorisk å bestille sluttrengjøring når du leier et feriehus via VillaVilla. Prisen for rengjøringen, som utføres av profesjonelt rengjøringspersonell, avhenger av ferieboligens størrelse og innredning. Prisen fremgår av beskrivelsen av det enkelte hus.

Selv om sluttrengjøring er bestilt, må følgende gjøres før avreise:

 • Inne- og uteområder skal ryddes.
 • Oppvasken skal tas og oppvaskmaskinene tømmes.
 • Hagegrill skal rengjøres.
 • Søppelposer skal tømmes.
 • Kjøleskap, frysere og ovner tømmes for matrester.
 • Tomme flasker o.l. skal leveres i nærmeste gjenvinningscontainer.
 • Alt inventar skal settes tilbake slik det sto ved ankomst.
 • Alt leid sengetøy fjernes og legges sammen med håndklær og kjøkkenhåndklær på kjøkkenet.
 • Eventuelle hår og etterlatenskaper fra dyr skal fjernes.
 • Eventuelle sigarettstumper skal fjernes.

Hvis det overnevnte ikke er gjort ved avreise, kan servicekonsulenten kreve ekstra betaling for dette.

3. Ferieboligen

3.1 Antall personer

Det fremgår av beskrivelsen av det enkelte hus det maksimale antall personer som til enhver tid kan bo i ferieboligen (barn under 3 år som bruker reiseseng og høy barnestol regnes ikke med). Dersom det befinner seg flere personer i ferieboligen eller på eiendommen enn tillatt antall personer, regnes dette som misligholdelse av leieavtalen fra leietakers side, og i så tilfelle har huseier, servicekonsulenten og/eller VillaVilla rett til å bortvise det ekstra antallet personer fra ferieboligen uten forhåndsvarsling.

Hvis en slik bortvisning ikke etterkommes, har VillaVilla rett til å oppheve leieavtalen som følge av vesentlig misligholdelse av avtalen. VillaVilla har i så tilfelle rett til uten ytterligere varsling å bortvise samtlige personer, inkludert leietaker, fra ferieboligen. Leietaker har ikke rett til refusjon av leie for den perioden leietakeren måtte være bortvist fra ferieboligen.

3.2 Internett og TV

Internett og TV er en ekstratjeneste som huseieren stiller til rådighet for leietakeren. Sommerhusområder kan ha mangelfull dekning og/eller dårlig signal. VillaVilla og/eller huseieren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle utfordringer vedrørende dårlig signal, mangelfull dekning eller lav hastighet. Det samme gjelder også for overbelastning av antenner, problemer med kabel og andre problemer hos leverandøren. Bruk av tjenesten skal finne sted i henhold til gjeldende lovgivning, herunder f.eks. at regler om opphavsrett overholdes ved eventuell kopiering av innhold fra internett, at ulovlig strømming ikke skal forekomme osv.

3.3 Svømmebasseng, boblebad og badstue

I de fleste ferieboliger finnes det svømmebasseng, boblebad og badstue. Svømmebassenget er fylt og oppvarmet ved ankomst til ferieboligen og holder som utgangspunkt en temperatur på 26–29 grader.

For å sikre best mulig vannkvalitet kontrolleres feriehusets svømmebasseng regelmessig. Leietaker er forpliktet til å gi bassengteknikeren tilgang til bassengrommet. VillaVilla forsøker i den grad det er mulig å varsle leietaker om bassengteknikerens behov for adgang til ferieboligen. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å bruke svømmebassenget i en kort periode etter at det er kontrollert. Bassengteknikeren vil informere deg dersom dette er aktuelt.

Leietaker er av sikkerhetsmessige årsaker også forpliktet til å følge enhver anvisning fra VillaVilla, huseieren eller servicekonsulenten vedrørende bruk av svømmebasseng, badstue og boblebad. Leietaker er selv ansvarlig for bruk av svømmebasseng, boblebad og badstue. Barn må aldri oppholde seg i bassengrommet uten tilsyn av voksne.

Det er ikke tillatt å helle vann på badstuovnen i ferieboligen.

3.4 Fasiliteter

De fleste ferieboliger har mange tekniske installasjoner som f.eks. vaskemaskin, svømmebasseng, boblebad, sauna, lufthockey, parabol, TV og liknende til rådighet. Siden disse fasilitetene står leietaker til rådighet uten ekstra kostnad, kan ikke VillaVilla og eieren av ferieboligen holdes ansvarlig for midlertidige og uforutsette hendelser, feil og mangler. Hvis leietaker opplever problemer med de tekniske installasjonene og fasilitetene, skal servicekonsulenten kontaktes, og denne vil forsøke å få utbedret problemene så snart som mulig.

3.5 Hems

I flere av ferieboligene er det innredet hems med soveplasser. Disse soveplassene er vanligvis ikke egnet til mindre barn, eldre personer eller personer med vanskeligheter for å gå, da man må opp en stige for å komme til hemsen. Bruk av hemsen skjer på leietakers eget ansvar. Sjekk alltid at stigen til hemsen er korrekt festet før bruk.

3.6 Ved til vedovnen

Ved til peis eller vedovn er ikke inkludert i leien. Ved selges ofte lokalt i mindre pakker. Peis eller vedovn skal tømmes for aske før avreise.

3.7 Ta med

Ved opphold i en av våre ferieboliger skal leietaker selv ta med: sengetøy (laken, dynetrekk og putetrekk), puter til hagemøbler, kjøkkenhåndklær, vaskekluter, håndklær, toalett- og rengjøringsartikler inkludert artikler til oppvaskmaskin og vaskemaskin. Til hus med spillkonsoller og annet elektronisk utstyr kan du ta med egne filmer, spill, musikk osv. Se VillaVillas forslag til huskeliste her.

3.8 Husdyr

I flere av ferieboligene er det tillatt å ta med opptil to hunder eller katter, mens det i andre ferieboliger ikke er tillatt å ha med kjæledyr. Opplysninger om dette fremkommer i beskrivelsen av det enkelte huset.

Hverken VillaVilla eller huseieren kan garantere at det ikke har vært hunder eller katter i huset, selv om kjæledyr ikke er tillatt. VillaVilla og/eller huseieren fraskriver seg derfor ethvert ansvar for eventuelle allergiske reaksjoner, sjenanse eller annen form for ubehag knyttet til eventuelle tidligere kjæledyr i ferieboligene.

Leietaker må alltid sjekke gjeldende regelverk for eventuell karantene ved innreise med kjæledyr fra utlandet.

Hvis leietaker har med seg kjæledyr, er leietaker forpliktet til å sørge for at de er under kontroll, ikke sjenerer naboene og alltid oppholder seg på ferieboligens eiendom eller holdes i bånd.

Det er ikke tillatt å la kjæledyr være alene i ferieboligen. Kjæledyr får ikke oppholde seg i sengene eller på møblene. Alle hår og etterlatenskaper fra kjæledyr skal fjernes fra ferieboligen og uteområder før avreise – også hvis sluttrengjøring bestilles.

I enkelte av VillaVillas ferieboliger er det på forespørsel tillatt å ta med flere enn to kjæledyr. I slike tilfeller er bestilling av sluttrengjøring obligatorisk, og det påløper et gebyr på 300 kr for hvert ekstra kjæledyr.

3.9 Røykfritt hus

Det er ikke tillatt å røyke i ferieboliger som er klassifisert som røykfrie hus. Ved røyking utendørs skal sigarettstumper alltid fjernes. Hverken VillaVilla eller huseieren kan garantere at ingen har røykt i ferieboligen tidligere, og derfor påtar hverken VillaVilla eller huseieren seg noe ansvar i denne forbindelse. Ved overtredelse av ovenstående røykeforbud ilegges leietaker et gebyr på minimum kr 4500, og VillaVilla forbeholder seg retten til å kreve et høyere beløp dersom dette viser seg å være nødvendig, se pkt. 5.1 nedenfor.

3.10 Nybygde hus

Leietaker gjøres særlig oppmerksom på at ved nybygde ferieboliger har ikke alltid gress, busker og liknende rukket å vokse, og hagen og omgivelsene rundt ferieboligen kan derfor fremstå som bar.

3.11 Demobilder

Leietaker gjøres særlig oppmerksom på at i noen av husbeskrivelsene på www.villavilla.no vises det demobilder, dvs. at bildene ikke er av den aktuelle ferieboligen, men en tilsvarende. Leietaker må derfor være oppmerksom på at møblement og annet interiør kan være forskjellig fra huset på bildene. Hvis demobilder er brukt, vil dette i størst mulig omfang komme tydelig frem i beskrivelsen av det enkelte huset.

3.12 Telt, campingvogner osv.

Det er ikke tillatt å sette opp telt eller parkere campingvogner eller liknende på eller ved eiendommen til ferieboligen.

3.13 Støy

Også i feriehusområder kan det forekomme støy fra byggevirksomhet, naboer, militære, trafikk eller liknende. VillaVilla og huseieren kan ikke holdes ansvarlig for dette.

VillaVilla gjør oppmerksom på at følgende områder ligger i nærheten av militære øvelsesområder: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø.Se pkt. 3.16 nedenfor.

3.14 Veiavstand

Det kan være lengre veiavstander enn angitt i husbeskrivelsen, da alle avstander er angitt i luftlinje. Det tas forbehold om varierende åpningstider og eventuell sesongstenging hos lokale forretninger og spisesteder.

3.15 Parkering

Det er tillatt å parkere det antall biler som har plass på eiendommen på ferieboligens parkeringsområde. Det må parkeres slik at innkjørselen til eiendommen ikke blokkeres. Alle andre biler må parkeres andre steder, der de ikke er til sjenanse eller ulempe for naboer eller øvrig trafikk. Det henvises til gjeldende parkeringsregler.

3.16 Hensyn

VillaVilla oppfordrer til godt naboskap i ferieboligens område, det vil si at det utvises hensyn overfor naboer og andre gjester i området. Leietaker skal således f.eks. sørge for at det er ro kl. 22.00, som er vanlig.

3.17 Håndtering av søppel

Håndtering av søppel, herunder avfallssortering, skal utføres iht. gjeldende retningslinjer og de sorteringsmulighetene som finnes i området. Ved overtredelse ilegges leietaker et gebyr på kr 650.

3.18 Elektriske biler

Det er kun tillatt å lade elbiler ved husene som tilbyr stik for elbiler, og kun én elbil kan lades om gangen. Hos VillaVilla er det mulig å søke etter en fritidsbolig som har stik til elbil.

Det er ikke tillatt å lade elbiler via husens vanlige stikkontakter.

4. Angrerett, avbestilling og forsikring

4.1 Angrerett

I henhold til forbrukeravtalelovens § 9, pkt. 2, nr. 2 er det ikke angrerett på avtaler om innkvartering. Se VillaVillas regler om avbestilling/kansellering under pkt. 4.2 og 4.3 nedenfor.

4.2 Avbestilling/endring

Bestillingen kan fritt endres/avbestilles innen syv dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at det er mer enn 4 uker til planlagt ankomst.

Hvis leietaker ønsker å endre/avbestille bestillingen og det har gått mer enn 7 dager fra bestillingstidspunktet, gjelder følgende betingelser:

Når det er mer enn åtte uker til planlagt ankomst:
• Ved avbestilling betaler leietaker et avbestillingsgebyr på 25 % av leien.
• Ved endring betaler leietaker et endringsgebyr på kr 1.500 (for bestillinger foretatt før 14.7.2023 er endringsgebyret kr. 650)

Når det er mindre enn åtte uker til planlagt ankomst:
• Bestillingen kan ikke endres/avbestilles med mindre det dreier seg om en forsikringssak (se mer under pkt. 4.3.1 nedenfor).

Utover dette kan bestillinger med planlagt ankomst det etterfølgende kalenderår, fritt avbestilles frem til 31. oktober i inneværende kalenderår, forutsatt at bestillingen er utført direkte via villavilla.no eller ved direkte henvendelse til VillaVillas bookingteam via e-post eller telefon.

Hvis leietaker ønsker å avbestille eller endre på bestillingen, skal dette meddeles skriftlig på [email protected], og VillaVilla vil deretter bekrefte avbestillingen/endringen per e-post.

4.3 Trygghetsgaranti

Trygghetsgaranti er inkludert i leieprisen.

4.3.1 Avbestillingsforsikring

Trygghetsgarantien inneholder avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen gjelder hvis leietaker må kansellere bestillingen eller avbryte oppholdet før planlagt avreisedag på grunn av:
• dødsfall i forsikredes nærmeste familie
• akutt oppstått sykdom eller skade i forsikredes nærmeste familie
• skilsmisse
• komplikasjoner i forbindelse med graviditet
• uventet oppsigelse av forsikrede
• brann eller innbrudd i forsikredes bolig
• vesentlig skade i forsikredes egen virksomhet som følge av innbrudd, brann, bedrageri, avtalestridige arbeidsnedleggelser m.m.
• innkallelse som vitne eller jurymedlem i en rettssak

De fullstendige forsikringsbetingelsene finnes her, og VillaVilla tar forbehold om at listen over ikke er oppdatert og/eller at det er knyttet særlige vilkår til det enkelte punkt.

Hvis leietaker må benytte seg av forsikringen, kan skaden anmeldes elektronisk hos Gouda på www.gouda.dk.

5. Skader og reklamasjon

5.1 Skader på leid eiendom

Leietaker forplikter seg til å behandle den leide eiendommen på forsvarlig måte.

Leietaker skal avlevere den leide eiendommen i samme stand som ved overdragelsen. Leietaker er ansvarlig overfor huseier for skader som påføres ferieboligen og/eller inventaret i løpet av leieperioden, og som påføres av leietakeren selv eller andre som har fått adgang til den leide eiendommen av leietaker. Husets servicekonsulent vil utføre en kontroll etter hvert endt leieforhold og før neste leieforhold starter, hvor mangler og skader på ferieboligen og/eller inventaret konstateres. VillaVilla forbeholder seg retten til å kreve erstatning for eventuelle skader leietaker har påført ferieboligen, herunder f.eks. at leietaker har røykt i et røykfritt hus, at leietaker har hatt kjæledyr i et hus der dette ikke er tillatt, eller at leietakers urettmessige bruk av husets svømmebasseng, badstue og boblebad har medført slike skader eller omfattende rengjøring av ferieboligen at huseier og VillaVilla er forhindret fra å gjennomføre påfølgende utleie av den aktuelle ferieboligen som følge av dette.

Trygghetsgarantien, se pkt. 4.3 ovenfor, inneholder en all-risks-forsikring som dekker skader omfattet av forsikringen, på leid eiendom. Leietakers egenandel på forsikringen er p.t. kr 1500 per skade. Hvis du som leietaker må benytte deg av forsikringen, må du kontakte servicekonsulenten eller VillaVilla.

5.2 Personskade

Opphold i en av VillaVillas ferieboliger og bruk av alle husets fasiliteter og lekeapparater, både innendørs og utendørs, skjer på leietakers eget ansvar, og hverken VillaVilla eller huseier er ansvarlig for personskade i forbindelse med et opphold. All ferdsel på hems foregår på eget ansvar. Leietaker må alltid kontrollere at stigen til hemsen, trampolinen, husken osv. er korrekt montert før bruk.

5.3 Reklamasjon

Hvis det konstateres feil ved den leide ferieboligen, skal leietaker omgående melde fra om dette til husets servicekonsulent, som innen rimelig tid skal prøve å rette feilen. Dersom ferieboligen ikke er tilstrekkelig rengjort ved leietakers ankomst, skal leietaker melde fra om dette til ferieboligens servicekonsulent innen 24 timer etter ankomst. Hvis feilen ikke kan rettes innen rimelig tid, har leietaker krav på å motta kompensasjon fra VillaVilla og/eller huseier. Dersom leietaker ikke melder fra om eventuelle mangler ved den leide eiendommen innen rimelig tid etter at mangelen er fastslått, bortfaller leietakers rett på kompensasjon.

Skriftlige reklamasjoner skal rettes til

VillaVilla
Livøvej 2A
DK-8800 Viborg

eller [email protected]

6. Force majeure

Hvis ferieboligen som følge av handlinger eller omstendigheter som VillaVilla og/eller huseieren ikke har kontroll over, inkludert, men ikke begrenset til, oversvømmelse, brann, jordskjelv, inngrep fra myndighetenes side, krig, terrortrusler eller terrorhandlinger, opptøyer eller andre sivile uroligheter, nasjonale nødsituasjoner, revolusjon, embargoer, handelskriger, epidemier, pandemier, stenging av grenser eller stenging av avgrensede geografiske områder, frihetsbegrensninger, streiker eller andre arbeidskonflikter, ikke kan stilles til rådighet for leietaker, har VillaVilla og huseier rett til å oppheve leieavtalen uten at leietaker kan påberope seg misligholdelsesbeføyelser i denne anledning, herunder erstatning, forholdsmessig avslag eller naturaloppfyllelse.


Hverken VillaVilla eller huseier skal ved en eventuell opphevelse som følge av force majeure bli pålagt å tilbakebetale leie som allerede er innbetalt. Hvis betaling ikke har funnet sted på det tidspunktet utleie konstateres som umulig som følge av force majeure, er leietaker fortsatt forpliktet til å betale den summen som ble avtalt da bestillingen ble gjort. Hverken VillaVilla eller huseieren kan på noen som helst annen måte stilles til ansvar overfor leietakeren.

Videre kan hverken VillaVilla eller huseier holdes ansvarlig hvis ferieboligen og/eller eiendommen utsettes for insektangrep, skadedyr eller tyveri.

7. Behandling av personopplysninger

VillaVilla samler inn og behandler en rekke personopplysninger om leietaker. VillaVillas personvernregler finnes på VillaVillas hjemmeside www.villavilla.no/om-oss/personvern/.

8. Øvrig

8.1 Grupper

Ungdomsgrupper har ikke tillatelse til å leie feriebolig hos VillaVilla. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gjester som i hovedsak er under 25 år.

Hvis de ovennevnte betingelsene ikke overholdes, kan VillaVilla, huseieren eller servicekonsulenten avvise gruppen ved ankomst eller under oppholdet. Leie som er innbetalt av leietaker refunderes ikke.

9. Tvister

Avtalen er underlagt dansk rett.

VillaVilla er medlem av Feriehusudlejernes Brancheforening. Foreningen har opprettet en klagenemd, som behandler klager fra leietakere som ikke har funnet en tilfredsstillende løsning med utleiebyrået. Les mer på www.fbnet.dk.

Du kan som leietaker også bruke EU-kommisjonens nettbaserte klageportal, som imidlertid bare vil være relevant hvis du som leietaker er en forbruker med bopel utenfor Danmark. Du finner klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Feil

Alle opplysninger på VillaVillas hjemmeside og i vårt øvrige materiell er formulert og videreformidlet i henhold til VillaVillas kunnskaper og så korrekt som mulig. Det tas forbehold om feil, endringer, tastefeil osv.

Versjon 4.0 sist oppdatert 28.5.2024