Daugbjerg Kalkgruber

Daugbjerg Kalkgruber kan dateres hele 1500 år tilbake i tid og er i dag tilholdsstedet for rundt 35 000 flaggermus. I tillegg til å være et museum brukes kalkgruvene også til modning av forskjellige matprodukter. 

Skandinavias eldste kalkgruve

Daugbjerg Kalkgruber bestod opprinnelig av store, åpne dagbrudd, men for at arbeidet skulle kunne utføres om vinteren, ble det etter hvert laget gruveganger. Kalken som ble utvunnet i gruvene, ble deretter brukt til mørtel.

Kalkgruvens historie

Under middelalderen gikk hoggearbeidet i stå, og det ble ikke hogd ut mange gruveganger. På 1700-tallet ble det vanlig med teglsteinstak, noe som førte til at etterspørselen etter mørtel økte igjen. Utgravingen av Daugbjerg Kalkgruber ble derfor gjenopptatt, og de neste årene ble kalkgruven utvidet med rundt 700 meter med gruveganger hvert år, frem til dagens underjordiske ganger.

Kalken fra Daugbjerg ble videre brukt til å oppføre kjente bygninger. Dannevirke i Sønderjylland er for eksempel bygget med mørtel utvunnet fra kalkgruvene.

Inngang til kalksteinsgruvene i Daugbjerg ved Limfjorden
© Daugbjerg Kalkgruber
kalksteinsgruvene ved Daugbjerg ved Skive
© Daugbjerg Kalkgruber

Gjenoppdagelsen av Daugbjerg Kalkgruber

I 1922 ble kalkgruvene oppdaget på nytt etter et stort skybrudd, og i 1951 ble området rundt gruvene fredet. Det er siden funnet spor etter 11 kalkovner i området i og rundt Daugbjerg Kalkgruber og landsby.

Historien om Jens Langkniv

Det siges at den jyske Robin Hood, Jens Langkniv, boede og opholdt sig i Daugbjerg Kalkgruber i 1600-tallet. Ifølge savnet var Jens Langkniv fredløs og levede det lovløse liv. Han stjal penge og værdier fra de rige, som han efterfølgende delte ud til de fattige, hvilke gjorde ham populær i lokalområdet. I kan booke en guidet tur, hvor I kan høre alle historierne om Jens Langkniv.

Opplev flaggermusene

Daugbjerg Kalkgruber er ikke lenger et hjem for kriminelle, men derimot et tilholdssted for rundt 35 000 flaggermus. På grunn av den konstante temperaturen og luftfuktigheten, overvintrer flaggermusene i gruvene. Gruvegangene begynner å fylles opp av flaggermus allerede i august, og i slutten av november er gangene helt fulle av flaggermus, siden det ikke er mer mat å finne for dem i skogen.

Ost, pølser og vin

Den konstante temperaturen hele året gjør dessuten gruvene til et perfekt sted for lagring av ost, spekepølser og andre type produkter. Når du besøker stedet, kan du jo prøvesmake den populære osten og vinen som lagres her.

Du kan lese mer om produktene fra Daugbjerg Kalkgruber her.

Flagermus sover i Kalkgruber
© Daugbjerg Kalkgruber
Besøkene i kalkgruberne i Daugbjerg
© Daugbjerg Kalkgruber

Her finner du Daugbjerg Kalkgruber

Dybdalsvej 18c

8800 Viborg

Inne i kalksteinsgruvene i Daugbjerg Kalkgruber