Den tilsandede kirke 

Heftig sandforflytning i det 18. århundre førte til at denne kirken sørvest for Skagen ble «Den tilsandede kirke».   Tilsandingen førte til at byggverket ikke lenger kunne brukes som kirke. En del av kirken er imidlertid blitt ivaretatt som severdighet frem til i dag.

Et blikk inn i kirkens historie

«Den tilsandede kirke» ble bygget i murstein mot slutten av det 13. århundre og heter egentlig Sct. Laurentii-kirken. Den hadde en typisk klosterform. Kirken var utstyrt med 38 kirkebenker og var i sin tid den største kirken i Vendsyssel. Det gotiske langskipet inneholdt gavlen, et hvelvet tak, en vestibyle og sakristiet. Kirken hadde et sengotisk alter med smijernsgitter. Det gikk en mursteinsmur rundt kirkegården.

Det kan du oppleve i Den Tilsandede Kirke

 

Den tilsandede kirke

Tilsandingen av kirken

Da kirken ble bygget, lå den mellom beitemarker og åkre. Sandforflytningen fra vandreklittene i det 18. århundre førte imidlertid til økende tilsanding av kirkegårdsmuren. Etter kraftige stormer måtte kirkens inngang holdes fri med jevnlig sandspaing. Disse anstrengelsene ble for mye for menigheten, og kirken ble gitt opp i 1795. Skipene ble revet, men tårnet ble stående som et sjømerke. Det ble derfor hvitkalket. Fra 1816 ble dette underlagt Fyrvæsenet. I 1903 ble tårnet beskyttet som kulturarv, og det ligger nå under nasjonalmuseet. Det antas at det finnes gravplasser for både verdslige og kirkelige embedtsmenn under sanden.

Kirken som utfluktssted

Man kommer næppe uden om Den Tilsandede Kirke, hvis man holder ferie i Skagen. Tårnet gemmer på mange spændende historier, som bl.a. inspirerede ingen ringere end H.C Andersen til sin fortælling «En Historie fra Klitterne”. En del af kirkens inventar er blevet flyttet over i Skagens nye kirke fra 1841, mens andre dele er endt i Århus Domkirke. Mange af stenene fra den nedrevne kirke blev brugt til husbyggeri i Skagen, herunder f.eks. maleren Lauritus Tuxens villa.

Den tilsandede kirke
Tilsandede Kirke i Nordjylland

Den Tilsandede Kirke kort fortalt: Et historisk kirketårn

Man kan egentlig ikke besøke Skagen uten å ta en tur innom Den tilsandede kirke. Tårnet kan fortelle mange interessante historier, og inspirerte faktisk Hans Christian Andersen til å skrive fortellingen «En historie fra klittene». Kirkens innredning befinner seg delvis i den nye Skagen-kirken fra 1841, men også i Aarhus domkirke. Mange av de nedrevne steinene fra kirken ble brukt i Skagens bolighus, som for eksempel i villaen til maleren Lauritus Tuxen.

Solnedgang ved den tilsandede kirke