Dybbøl Mølle

Er det bare Nederland som har historiske møller? Langt ifra. Også Danmark har hollandske møller. Dybbøl mølle er meget interessant og brukes i dag som museum.

Dybbøl mølle har etablert seg som et dansk nasjonalsymbol. Dette kan føres tilbake til dens strategiske betydning i historien til Nordslesvig. Siden 1995 har møllehuset vært et museum. Her er det stilt ut historiske våpen og uniformer.

Ikke langt unna Sønderborg

Dybbøl mølle ligger bare en syv minutters kjøretur fra Sønderborg langs Dybbølsgade i Sydjylland. Møllen er omtrent en times kjøring fra Kolding via E45.

En mølle fra det 18. århundre

Denne møllen ble opprinnelig bygget i 1744.  Men det vi i dag anser som Dybbøl mølle, har ikke lenger noe særlig til felles med bygningen fra 1744. Møllen har blitt ødelagt og gjenoppbygget flere ganger. Dybbøl mølle er i dag et dansk nasjonalsymbol, noe som kan føres tilbake til dens strategiske betydning i ulike kriger og den turbulente historien til Nordslesvig. Møllen var i drift frem til 1990, men siden 1995 har den vært et museum.

Det kan du oppleve på Dybbøl Mølle

 

Dybbøl Mølle ved Sønderborg i Sydjylland
dybbøl mølle

Museumsmøllen

Dybbøl mølle er sitt eget museum. I møllemuseet finner du bilder og tegninger som illustrerer historien til Dybbøl mølle, og som tydeliggjør dens betydning som nasjonalsymbol. Bli kjent med historiske våpen og uniformer fra krigen i 1848 og 1851. Også kornlageret hører i dag til museet. Museet har omtrent 50 000 besøkende per år, og hele området ved Dybbøls skanser er i dag vernet som et nasjonalt minnesmerke, og kan ikke bygges på. 

Krigsminnesmerker rundt møllen

Rundt møllen finnes det flere forskjellige krigsminnesmerker for de falne i krigen i 1864. I Historiesenter Dybbøl Banke kan du bli kjent med forhistorien, forløpet og virkningene av krigen. Også den 74 kilometer lange Gendarmstie går forbi møllen.

Fasit: Minnesmerke og håndverkskunst

Møllemuseet gir deg et blikk inn i møllerens håndverk. Samtidig er det også et minnesmerke for forgangne kriger. Når du besøker Dybbøl mølle, kan du lære mer om begge temaene og få et interessant innblikk i historien til Sydjylland.

Adressen

Møllen har naturligvis en postadresse. Hvis du kommer tilreisende med bil, legger du ganske enkelt følgende adresse inn i navigasjonsenheten din.

Dybbøl mølle

Dybbøl Banke 7

6400 Sønderborg

Danmark

 

Dybbøl Banke i Sønderjylland