Dybbøl Banke

1864 er et år som alle dansker kjenner til. Om det er fra de første skoleårene, TV-dramaserien med samme navn eller fra egen interesse, så ringer det en liten bjelle for alle dansker. I nærheten av Sønderborg ligger det historiske senteret Dybbøl Banke, der historien om slaget mellom de danske og prøyssiske soldatene fortelles med levendegjøring, film og rekonstruksjoner. Ta en tur bakover i historien og opplev livet som soldat, akkurat som du har lest, sett eller hørt om det!

Livet i sus og grus

På Historiecenter Dybbøl Banke kan du glemme alt om livet i 2019 og heller leve deg inn i rollen som soldat i 1864. Besøk skansene der danskene forsvarte seg mot de prøyssiske soldatene, og søk dekning i blokkhuset som var skansenes beskyttelsesrom – og som soldatene trodde var bombesikkert da granater og skudd fløy om ørene på dem. Du kan også besøke brakkene der soldatene hvilte seg i halmsenger og skrev brev hjem til sine kjære med penn og blekk. Her har du muligheten til å prøve smedens blåsebelg som holder liv i ilden, eller telegrafere et brev. Hvis dere er riktig heldige, kan det også være at besøket deres sammenfaller med et fra gruppen De Jyske Landsoldater, som er en gruppe frivillige utkledd som soldater fra krigens tid.

Det kan du oppleve på Dybbøl Banke

 

Bli med på tur

La filmene som vises på senteret hvert 20. minutt, ta deg med tilbake i tid. Filmene skildrer forløpet til krigen som hadde avgjørende betydning for Danmarks landegrenser og hvordan de mange danske frivillige soldatene ble kastet ut i en krig mot profesjonelle soldater uten å ha noe erfaring selv. Du får også høre historien om nøyaktig hva som skjedde den dagen prøysserne angrep og inntok Dybbøl.

Det er også mulig å bli med på en guidet omvisning i skansene og soldatenes by, der fortellinger om soldatenes liv, militærtaktikken og soldatenes rustning vises frem. Omvisningen er en detaljert gjennomgang av livet som soldat under krigen og setter historien i perspektiv ut fra enkeltmenneskers opplevelser. Les mer her.

Gå i soldatenes fotspor

Når dere er ferdige med besøket i Soldaterbyen, er en vandretur på den gamle slagmarken en opplagt avslutning på dagen og en måte å få brukt det siste kruttet på. I området rundt historiesenteret kan dere oppleve kruttmagasiner, graver og minnesteiner fra soldatenes tid her. Gjør turen enda bedre ved å laste ned appen På sporet af 1864, som viser fotografier av de opprinnelige skansene, eller følg Naturstyrelsens ruteveiledning med 10 severdigheter i området.

En actionfylt ferie

Senteret holder åpent fra 1. april til 31. oktober. Deretter holder det i vinterperioden kun åpent i utvalgte helger og ferieperioder. I høstferien og vinterferien holder senteret åpent for fullt med tett program

Dybbøl banke
©Daniel Villadsen

Her finner du Historiecenter Dybbøl Banke

Reis tilbake til 1864 på nedenstående adresse:

Dybbøl Banke 16

6400 Sønderborg                                                                        

Eller besøk Dybbøl Bankes hjemmeside.